Belgische Vereniging voor Endoscopie van het Spijsverteringsstelsels (BVES)
Belgische Vereniging voor Endoscopie van het Spijsverteringsstelsels (BVES)

DIAGNOSTISCHE GASTROSCOPIE

Belgische Vereniging voor Endoscopie van het Spijsverteringsstelsels (BVES)

 

 

VOORAFGAANDE MEDISCHE INFORMATIE

Een gastroscopie is een visueel onderzoek, die tot doel heeft letsels van de slokdarm, de maag en het duodenum te zoeken. Een gastroscopie is nuttig voor uw arts om de oorsprong van uw klachten te vinden.

Diagnostische gastroscopie - Technieken - Belgische Vereniging voor Endoscopie van het Spijsverteringsstelsels (BVES)

 

• Waarom vraagt uw arts een gastroscopie ?

Een gastroscopie is op dit ogenblik het referentieonderzoek om de slokdarm, de maag, en het duodenum te onderzoeken. Een gastroscopie maakt het mogelijk eventuele letsels te zien en biopten te maken (de afname van een weefselfragmentje dat inhet labo onderzocht wordt).

• Hoe moet men zich voorbereiden voor een gastroscopie ?

U moet helemaal nuchter zijn (niet eten, niet drinken, niet roken, geen medikamenten) gedurende 6 uur voor het onderzoek.

• Hoe verloopt een gastroscopie ?

Voor het onderzoek wordt een soepel apparaat, de endoscoop, gebruikt. Die wordt langs de mond ingebracht na lokale verdoving van de keel en eventuele intraveneuze toediening van een kalmeermiddel. U ligt op uw linker zij. Het onderzoek is niet pijnlijk. U wordt niet gehinderd voor het ademen want de endoscoop gaat niet in de longen. Er wordt U verzocht tijdens het onderzoek kalm te ademen en het speeksel uit uw mond te laten lopen. Tijdens het onderzoek wordt lucht ingeblazen om de wanden van de onderzochte organen te ontplooien, waardoor u eventueel lucht kan opboeren. Indien nodig kunnen biopten genomen worden : dit is helemaal pijnloos. Tussen twee patienten wordt de endoscoop machinaal gedesinfecteerd; de gebruikte accessoires worden ofwel gesteriliseerd ofwel weggegooid indien het om eenmalig gebruikte instrumenten gaat. Na het onderzoek moet u nog anderhalf uur nuchter blijven om uw keel te laten ontwaken.

• Welke complicatieskunnen zich voordoen tijdens het onderzoek ?

Elke medische handeling, elk onderzoek, elke interventie op het menselijk lichaam draagt een risico op complicaties, zelfs wanneer ze is uitgevoerd in perfecte omstandigheden van competentie en veiligheid, conform aan de huidige medische kennis en de van gang zijnde regelgeving. De complicaties van een gastroscopie zijn zeer uitzonderlijk. Ze omvatten: perforatie, bloeding, cardio-vasculaires problemen, en infectie. Ze kunnen soms een hospitalisatie noodzakelijk maken. Ze kunnen in de hand gewerkt worden door uw médische of heelkundige voorgeschiedenis of door iname van sommige geneesmiddelen. Al deze complicaties treden meestal op tijdens de endoscopie, maar ze kunnen soms enkele dagen na het onderzoek optreden (pijn in de buik of de borstkas, braken van rood of zwart bloed, hoet, koorts, rillingen). In dit geval dient u ons of uw huisarts meteen te contacteren.

PDF Informatie brochure
Voorafgaande medische informatie - Gastroscopie

 Belgische Vereniging voor Endoscopie van het Spijsverteringsstelsels (BVES)
Homepage Annual meeting 2016 of the BSGIE - Thursday September 22, 2016 - Braine-l'Alleud